fredag 22. juni 2012

Et godt mønster!

I Norge er vi opptatt av mønster. ”Alle” vet hva en Selbu-vott er, og du må ikke kludre med et bunadsmønster, for da kommer bunadspatruljen. Mon vi er like opptatt av bønnemønstre?

Jesus ga oss en mønsterbønn i ”Vår Far!”.
Bønnene jeg finner i Efeserbrevet kan også gi meg et mønster for å forme egne bønner. Bønnen som bes i kapittel 1, begynner med takk og følges opp med to bønner. 

De to bønnene kunne stått slik de er, men Paulus forklarer hvorfor han ber som han gjør. I dag stopper jeg for den første:
Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring
Ef 1:17
Det er en fin bønn som framstår som et fromt ønske, men hva er hensikten med visdom og åpenbaring? Forklaringen kommer umiddelbart: 
så dere lærer Gud å kjenne.
Efeserne hadde både tro og nestekjærlighet, men med en Ånd som gir innsikt og åpenbaring kunne de bli enda bedre kjent med Gud. Jeg deler den lengselen og derfor ser jeg hvor viktig denne bønnen er.

Dagens ’manna’:
Jeg vil bli bedre kjent med Gud og vet hva jeg trenger!

Ingen kommentarer: