torsdag 21. juni 2012

Derfor

Derfor” er et fantastisk ord når det refererer til noe konkret, men kan være et farlig ord når det blir stående alene. 

Slik begynte jeg en refleksjon for drøye tre år siden. Når Paulus refererer til at han ber for sine lesere, eller faktisk skriver en bønn, starter han gjerne med ”derfor”. 

Det gjør han også i bønnene som er nedskrevet i Efeserbrevet. Det han konkret refererer til når han ber sin første bønn for dem er: 
Jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Ef 1:16
Det er helt i tråd med Jesu doble kjærlighetsbud. Jakob ville ha sagt at om ikke troen viste seg i nestekjærlighet ville det vært en død tro. Det er ikke tvil om at Paulus forstår Guds hjerte når han legger tro og nestekjærlighet til grunn for sitt: ”Derfor” holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. Hva han videre ber om blir temaet de neste dagene.

Dagens ’manna’
Tro og nestekjærlighet hører sammen!

Ingen kommentarer: