søndag 20. mai 2012

Forkynnelse = profetisk tjeneste?

Jeg nøler ikke et sekund med å skrive: Ja, det kan den være. Guds ord er profetisk. Ergo må forkynnelse som er rotfestet i Guds ord være profetisk. Jeg har sterk tro på at Guds ord kan virke profetisk også om predikanten er ubevisst om han formidler noe som er profetisk i hans eller hennes samtid. Likevel tror jeg forkynnerens innstilling og bevissthet vil påvirke det som formidles. Hvis ikke kunne vi kuttet ut forkynnelsen og overlatt lesningen av Guds ord til profesjonelle tekstlesere.

De som er betrodd å forkynne Guds ord, er implisitt betrodd en profetisk tjeneste. At ikke all forkynnelse framstår som profetisk, tror jeg henger sammen med bevisstløshet, eller at forkynneren ikke våger å tenke at han eller hun faktisk er Guds talerør. Hvordan kan jeg forvente at en forsamling skal ta imot det jeg formidler som Guds ord dersom jeg ikke tror at Gud taler gjennom meg?
Ja – det er et mysterium at Gud taler gjennom mennesker. Jeg kan ikke forstå det, men også det er et spørsmål om tro. 

Dersom jeg igjen går tilbake til Esekiel 37 og de tørre knoklene i dalen, er det Guds ord som formidles, men jeg er ikke i tvil om at Esekiel var bevisst at han sto i en profetisk tjeneste da han formidlet budskapet. Det var med Guds autoritet han talte – ikke Esekiels. Bevisstheten om at det som formidles er 100% avhengig av Guds sanksjon, holder forkynneren ydmyk. Forsvinner ydmykheten, forsvinner også salvelsen, og det som formidles blir i beste fall et OK show med et visst meningsinnhold.       

Dagens ’manna’
Forkynnelsen av Guds ord må være profetisk i samtiden. 

Ingen kommentarer: