mandag 23. april 2012

Når Gud taler

…er tittelen på ei andaktsbok som ble mye brukt av mine foreldre da jeg vokste opp som barn. Første utgave kom allerede i 1935. Den er solgt i over 40.000 eksemplarer bare i Norge og er fortsatt i salg. To engelske kvinner ble enige om å begynne dagen med å lytte til hva Gud ville si dem. Det de ’hørte’ gjennom et år forandret dem, og de valgte å dele med seg. 

Alle profetier må prøves. Til og med Paulus sa: For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis (1). Derfor må også hvert enkelt innlegg i "Når Gud taler" prøves. Men dette innlegget handler ikke om boka, men om det faktum at Gud faktisk taler. For at vi skal tale profetisk, må vi lytte når han taler. 

Hebreerforkynneren kommer med følgende oppfordring:
    Se til at dere ikke avviser ham som taler!
    Hebr 12:25
Jeg har en sterk opplevelse av at Gud taler i vår tid, og det jeg daglig får, deler jeg med meg i denne bloggen. De siste ukene har det vært ekstra sterkt, og jeg har allerede flere ganger undervist og talt over det jeg kaller en ”profetisk sandwich”. Jeg må bare dele dette hver gang jeg har en anledning. Foreløpig har jeg ikke gjort det her på bloggen, men i forlengelsen av den sterke oppfordringen fra Hebreerforkynneren kommer jeg til å formidle dette i små porsjoner de neste dagene. 

Tilføyelse 13. mai 2016:
De fire siste årene har jeg delt budskapet i den profetiske sandwichen mange ganger. Den ga meg en sterk overbevisning om at dette er Guds tid for Europa. Også det som har skjedd den siste tiden med land som praktisk talt går konkurs, det europeiske samarbeidet som knaker i sammenføyningene, flyktningkrise, borgerkriger, politikere som skaper fremmedfrykt osv, men også en voksende åndelig lengsel, mange som opplever gjenfødelse, muslimer som møter Jesus i drømme og utrolig mange som vil det gode! 

Dagens ’manna’:
Jeg vil aldri avvise det jeg oppfatter som Guds tale
---------------------------

Ingen kommentarer: