fredag 23. mars 2012

Skapelsestro

Hva er skapelsestro?

Enkelt fortalt er det en tro på en intelligent design av skaperverket.

Men også blant de som tror at det står en skapende Gud bak den verden vi lever i, trenger en slik tro å defineres eller nyanseres.

En relativt liten prosent av de troende i Norge holder fast på 7 dagers-formelen og at skapelsen fant sted for ca 6000 år siden. Noen bruker spørsmålet som en test på ”bibeltroskap”.

Jeg er kreasjonist i den forstand at jeg tror Gud skapte og fortsatt skaper. Jeg tror også det er fullt ut mulig for Gud å skape noe som ser ut som det er millioner av år gammelt, og jeg tviler ikke et sekund på at han kan gjøre det på seks dager. Det jeg ikke forstår er hvorfor ’tid’ plutselig skulle være viktig for Gud i tilknytning til skapelsen. Den evige Gud er tidløs. Jeg mener at også på dette området har hebreerforkynneren funnet temaets sentrale kjerne:
    I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.
    Hebr 11:3
…det vi ser har sitt opphav i det usynlige! For meg er det dette som er viktig. Og her jeg bor akkurat nå, er det så vakkert at det må være vanskelig å tro at det hele er tilfeldig.

Ingen kommentarer: