torsdag 22. mars 2012

”Historien om….” – bøkene

Jeg har samlet bøker hele livet og som gutt var jeg spesielt glad i Elite-serien: ”Historien om…..” som ble gitt ut av forlagshuset.

Bøkene fortalte historien til virkelige mennesker på en enkel måte. De jeg leste om, ble heltene mine. Det var nok ingen ”kritisk journalistikk” som lå til grunn for disse bøkene, de var publisert for å gi forbilder.

Når jeg nå tar fatt på hebreerforkynnerens ”troskapittel”, står det:
    For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd.
    Hebr 11:2
Felles for mennesker som setter avtrykk, er at de tror på noe. Det er ikke nødvendigvis snakk om en Gudstro, men like gjerne en tro på et oppdrag eller et prosjekt. Med bakgrunn i ”historien om…”-bøkene kunne jeg har skrevet et annerledes troskapittel. En slik framstilling ville vist hvor viktig troen er som drivkraft. Også hebreerforkynnerens budskap kan leses slik, men i hans versjon er det ikke likegyldig hva eller hvem man tror på. Jeg er overbevist om at troen på et prosjekt kan få en ekstra dimensjon dersom blikket i tillegg er festet på ham som er troens opphavsmann og fullender.

Dagens ’manna’:
    Troen er en positiv drivkraft, ikke en slitsom prestasjon

Ingen kommentarer: