onsdag 21. mars 2012

Retrett

Det har blitt ca 20 refleksjoner fra den 10. kapittelet i hebreerbrevet. Forkynneren har mye på hjertet og berører mange viktige aspekter. Han avslutter kapittelet med følgende stadfestelse:
    Men vi er ikke av dem som trekker seg unna og går fortapt; vi er av dem som tror og berger sin sjel.
    Hebr 10:39
Som jeg har vært inne på flere ganger, er syndens første konsekvens at mennesket har en trang til å trekke seg unna og gjøre seg utilgjengelig for Gud. Troens kjerne er å signalisere ”her er jeg!”. Mange har gjennom årene spurt meg ”har jeg tro nok?” Ofte har min respons vært: ”Men du er jo her! Nettopp det at de ikke trekker seg unna er et bevis på tro. De er av dem som tror og berger sin sjel!.

Dagens ’manna’:
    Her er jeg!

Ingen kommentarer: