tirsdag 20. mars 2012

Utholdenhet

Sist lørdag var det møte i ressursgruppa for åndelig livsutvikling. I forbindelse med 125-årsjubileet til neste år, har vi tro for en bønneaksjon med 125 døgn med sammenhengende bønn fram mot jubileumskongressen. Det passer slik at starten på aksjonen og starten på fasten sammenfaller.

En av utfordringene med bønn er ”utholdenhet”.
Bønn er arbeid, men det er ikke prestasjon. Bønn er personlig initiativ, men jeg er aldri alene.
    Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovet.
    Hebr 10:36
Guds vilje for Frelsesarmeen er definert i oppdraget han har gitt oss. Gud ville aldri gitt oss et oppdrag som det var umulig å få resultater av. Derfor er et Gudgitt oppdrag også et Gudgitt løfte. Resultatene av det løftet vil jeg være med å vinne.

Dagens ’manna’:
    Utholdenthet i bønn er en nøkkelfaktor!

Ingen kommentarer: