lørdag 24. mars 2012

Kain og Abel

Historien om de to brødrene er tragisk – og den er vanskelig. Jeg har alltid lurt på hvorfor Gud gjorde forskjell på Kain og Abels offer. Hebreerforkynneren gjør sin refleksjon:
    I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Fordi Abel trodde, fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig, det vitnet Gud om da han ofret. Og med sin tro taler han ennå etter sin død.
    Hebr 11:4
Ut fra denne tolkningen må det ha vært innstillingen som gjorde Abels offer bedre. Det stemmer også med hvordan jeg forstår hebreerforkynnerens hovedfokus: Det synlige har sitt opphav i det usynlige – i dette tilfellet er det usynlige Abels tro. At Kain var i stand til å gjøre det han gjorde er et indisium på at det må ha vært noe galt med hans innstilling.

Dagens ’manna’:
    Gud, hjelp meg å ha det usynlige for øye!

1 kommentar:

Anonym sa...

fin blogg du gar.
jeg er delvis enig med deg om dette men, men om offeret er et bilde på jesus må det blod til. Det er også snakk om egen presentasjon her, ved å offre noe som han selv har avlet frem sier han " se hvor flink jeg har vært"
Mvh Joachim.