søndag 25. mars 2012

Et perspektiv ved tro

Interessant med navn som har endret seg i den nye oversettelsen. At Enok er blitt Henok er ikke så radikalt, men at kona til Moses som i tidligere versjoner blir presentert som nubisk nå er blitt kusjitt* har fått forsamlinger til å trekke på smilebåndet.

Men tilbake til Henok: Han ble rykket bort uten å dø fordi han var til glede for Gud. En veldig spesiell historie – og det er nesten bare det vi vet om Henok. Likevel er det nok til å etterlate et fantastisk vitnesbyrd. Et vitnesbyrd som gir et nytt perspektiv på troen:
    Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.
    Hebr 11:6
Det er viktig for meg å være til glede for Gud. Det er jeg ved å vise ham min tro. De bærende elementene er troen på:
  • Guds eksistens
  • Gud lønner dem som søker ham
Poenget med at Gud lønner kan virke fremmed i forhold til et pietistisk ideal om et liv i selvforsakelse, men det kommer an på hva slags ’lønn’ som søkes. I denne verden er det å være lønnsmottaker et tegn på avhengighet. Når det er viktig at troen også inneholder en visshet om at Gud lønner den som søker ham, er det en erkjennelse av at jeg ikke kan leve uten ham. Ikke så rart at en slik avhengighetserklæring er til glede for Skaperen.

Dagens ’manna’:
    Jeg søker Herren fordi jeg er avhengig!
______________________________________
* 4 Mos 12:1

Ingen kommentarer: