lørdag 17. mars 2012

Den dramatiske forskjellen

Det er en stor forskjell på å legge seg og å falle. Kontrasten er ekstrem på følgende to utsagn:
  Legg din vei i Herrens hånd!
  Stol på ham, så griper han inn.

  Salme 37:5

  Det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud!
  Hebr 10:31
Det første er et resultat av tillitsfull overgivelse. Det andre er resultat av det alvorligste opprøret mot Gud: vanhelligelse av Jesu blod og bespottelse av nådens Ånd. Mens ekstreme retninger i andre religioner oppfordrer mennesker til å hevne krenkelsene av deres religion, oppfordres kristne til å overlate dommen til Herren.

Hebreerforkynneren har brukt mye plass på at Gud kommer menneskene i møte og tilbyr dem full frelse gjennom Sønnens offer, men han unnslår ikke at det også kommer en dom. Det kan være en fristelse for en forkynner å ’glemme’ dette aspektet når evangeliet formidles.

Dagens ’manna’:
  På grunn av Jesu blod og nådens Ånd legger jeg mitt liv i Herrens hender - så slipper jeg å ’falle’ i dem

Ingen kommentarer: