søndag 12. februar 2012

Siste par ut

Handler om evigheten og fra første øyekast passer de sammen:
    Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen ….. med undervisning om …. de dødes oppstandelse og om evig dom.
    Hebr 6:1-2

Den siste uka har det vært medieoppslag om at Drammen kommune ønsker å gjøre begravelser religionsnøytrale. For det første tror jeg ikke på nøytralitet i forhold til tro og verdier, for det andre mener jeg det vil være et brudd på min religionsfrihet om ikke budskapet om oppstandelseshåpet skulle leses når jeg en gang blir forfremmet til herligheten. Men selv om religionsnøytrale begravelser mot formodning skulle bli en realitet en gang i framtiden, vil det neppe gjøre noe fra eller til for en person som har oppstandelseshåpet som en integrert del av troens grunnvoll.

Kanskje det er ytre påvirkninger som gjør det nødvendig å måtte gå tilbake grunnvollen – eller spedbarnets næringsgrunnlag igjen og igjen? Hebreerbrevets poeng er at det ikke burde være nødvendig; det er så mye som skal reises på grunnvollen.

I Moldova måtte vi bore dype hull og ta jordprøver da vi skulle sette opp nye bygninger. Det var nødvendig å fastslå hvor sterk grunnvollen måtte bygges. Hebreerbrevets fokus er at Guds rike vil stå imot ethvert angrep. Det er et urokkelig og evig rike*.

Dagens ’manna’:
    Det som ikke kan rokkes, skal bestå*
Det gjelder også troen på oppstandelse og evig dom.
_______________________________
* Hebr 12:27-28

Ingen kommentarer: