mandag 13. februar 2012

Om Gud vil

Det er nærmest et ’munnhell’ blant muslimer, men vi har det også i vår tradisjon:
    Slik skal vi gå videre, om Gud vil.
    Hebr 6:3
Det er veien videre fra grunnvollen det her er snakk om. Når Paulus berører temaet grunnvoll*, står det i en sammenheng hvor han også skriver om at vi kan plante, så og vanne, men at det er Gud som gir vekst. Selv om motivasjonen er til stede, er det noe som må overlates til Gud. Men er det ikke en selvfølge at Gud vil vekst?

Jeg tror at Gud ønsker åndelig vekst av hele sitt hjerte. Men han vil at jeg skal være på lag med ham. Gud ville sende regn over Israel da det hadde vært tørke i 3 år. Elia visste det, men han måtte likevel signalisere at han var med på laget – ikke bare en gang, men syv ganger.

Dagens ’manna’:
    Jeg vil være på lag med det Gud vil
...og det er et 'signal'!
__________________________________
* 1 Kor 3:11

Ingen kommentarer: