tirsdag 14. februar 2012

Blant de aller vanskeligste

Det blir en lengre refleksjon i dag. Når ’frafall’ er tema kan det ikke deles opp. Helt siden jeg var 15-16 år har de følgende versene stått for meg som noen av Bibelens vanskeligste:
  Når noen en gang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i Den hellige ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om. De korsfester Guds Sønn på nytt og gjør ham til spott.
  Hebr 6:4-6
Jeg deler Frelsesarmeens grunnleggende syn: ”Det finnes ikke et håpløst tilfelle”. Da er en tekst som stenger døren for en gruppe og attpå til slår fast at det er ’umulig’ å komme tilbake, veldig vanskelig å forholde seg til. Den utfordrer ikke bare en gunnverdi, men også vår lære om at ”alle som vil kan bli frelst”.1

De tre versene maler et bilde av frafall som likner på det de japanske kamikazeflygerne ble utsatt for da de passerte ’the point of no return’. Jagerflyene var utstyrt med drivstoff som var nok til å ta dem til målet – fiendens strategiske base. Da de passerte halvveis passerte de grensen som gjorde det umulig for dem å snu. Flygerne gikk mot den sikre død.

Er det slik denne teksten skal tolkes?

Jeg velger et ’ubibelsk’2 svar:
  ”Både ja og nei”.
Bakgrunnen for ’ja’ er at teksten er krystallklar, så hvordan kan jeg da skrive ”…og nei”?
Fordi jeg tror vi er altfor raske til å stille diagnosen ’frafallen’. Det må være lov å stille noen enkle spørsmål:
 • Har den personen vi omtaler som frafallen virkelig ’smakt og fått del i’ alt det som beskrives i teksten?
 • Har han aktivt frasagt seg barneretten?
 • Har han bare kommet på avstand?
Ingen andre enn Gud og det mennesket det angår kan svare ’ja’ eller ’nei’ på disse spørsmålene. Derfor burde det være en ikke-problematikk for oss som står rundt.

Men hva om personen dette gjelder selv får problemer med denne teksten?
Jeg har møtt mer enn én! Han påstår at han hadde en sterk frelseserfaring, men kom bort og levde et gudløst liv i en lang periode. Nå har han ’kommet tilbake’, men på grunn av disse versene kommer han i anfektelser og tvil om han faktisk er godtatt på nytt.

Om han kom til meg, ville jeg bekrefte at han har vært langt borte fra Gud, men at det ikke er ensbetydende med at den retten han mottok da han tok imot Jesus noen gang har blitt fratatt ham. Videre ville jeg sagt at uroen han kjenner er beviset på at han er tilbake. Det som kjennetegner en virkelig frafallen er at han har hørt Herrens røst igjen og igjen og gjort hjertet sitt hardt3. Når et hjerte er helt hardt bryr det seg ikke om Gud, og da bryr det seg heller ikke om det går fortapt. Det er med andre stor forskjell på å være en som har kommet bort og en som har falt fra.

Når det er skrevet, er det viktig å presisere at faren for å falle fra er større for en som er kommet bort enn for ham som holder seg ved Farshuset.

Dagens 'manna':
  Men for meg er det godt å være nær Gud.4
_______________________________________
1 Frelsesarmeens 6. trosartikkel: Vi tror den Herre Jesus Kristus ved sin lidelse og død har tilveiebrakt forsoning for hele verden, så alle som vil kan bli frelst.
2 Matt 5:37 La et ja være ja og et nei være nei!
3 Hebr 3:7-8 – Se: Tredje gangen gjelder det!
4 Salme 73:28

Ingen kommentarer: