lørdag 11. februar 2012

Håndspåleggelse

Finnes det en link mellom renselsesbad og håndspåleggelse?

Spørsmålet har ’hvilt’ siden i går:
    Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen … med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse
    Hebr 6:1-2
I likhet med ’renselsesritualene’, hadde også ’håndspåleggelse’ en plass i den gamle pakt. Na’aman forventet at det var det Elisja ville gjøre da han oppsøkte ham med hudsykdommen sin*. Begge ’tradisjoner’ hadde opphav i åndelige forordninger, men var begrenset til en utvalgt gruppe.

Håndspåleggelsen i den nye pakt ble benyttet til å formidle Den hellige ånd** – som nå, i likhet med renselsen, var kommet til alle. På sett og vis er dette identisk med undervisningen om ’Blod og ild’ = deler av den grunnvollen som vi oppfordres til å gå videre fra.

Fra første vers er Hebreerbrevets hovedfokus å vise at det som nå er universelt, har røtter i den gamle pakt. Jeg kan lære mer om det som er kommet ved Jesus ved å studere det gamle testamentets skikker – og vis a versa.

Dagens ’manna’:
    Blod og ild hører med til troens grunnvoll
_______________________________
* 2 Kong 5:11 «Jeg trodde han selv ville komme ut til meg, stå fram og påkalle Herren sin Guds navn, føre hånden fram og tilbake over det syke stedet og fri meg fra sykdommen.»

** F. eks. Apg 8:17 Nå la de hendene på dem, og de fikk Den hellige ånd.

Ingen kommentarer: