onsdag 1. februar 2012

Mennesket Jesus

Det er vanskelig å skille Jesus som sant menneske fra Jesus som sann Gud. På mange måter blir det også litt underlig for meg som troende å gjøre det.

Når Hebreerbrevets forfatter gjør et forsøk på det, er det fordi det er viktig å vise at han som menneske ga oss et forbilde som preges av lydighet, bønn og lidelse:
    Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop, med høye skrik og tårer, til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Enda han var Sønn, lærte han lydighet ved å lide.
    Hebr 5:7-8
Lidelsesaspektet har en tendens til å bli tonet ned blant oss som tror. Det er hyggeligere å fokusere på hvilen, men lidelsesaspektet er en del av etterfølgelsen. Jesus selv antydet det flere ganger1.

Paulus skrev at vi er Kristi medarvinger så sant vi lider med ham2 og oppfordret Timoteus til å bære lidelsene som en god stridsmann for Kristus Jesus. 3.

I hebreerbrevet er lidelsen knyttet til lydighet. Lydigheten har alltid en pris. Og – for å sitere en av lærerne mine på offisersskolen: Et offer som ikke koster noe er verd like mye som det koster.

Dagens ’manna’:
    Lydighet mot Gud kan ha en høy pris
_______________________________________
1 Mark 10:39 «Det begeret jeg drikker, skal dere drikke, og den dåpen jeg døpes med, skal dere bli døpt med...»
2 Rom 8:17
3 2 Tim 2:3

Ingen kommentarer: