tirsdag 31. januar 2012

Verdighet

Det går kontinuerlig kurs på Jeløy for tida. Akkurat nå pågår ”Etikk i møtet mellom giver og mottaker”. Etter at jeg har vært i begravelse* i Oslo kl 12:00, skal jeg foredra på det kurset med emnet: ”Hvordan ivareta mottakerens verdighet?”

Jeg er veldig opptatt av denne problematikken. Verdighet har mange aspekter og berører mange områder i livet. Å være mottaker er ikke ensbetydende med uverdighet. En statsleder kan være mottaker av folkets hyllest og beundring. Dersom den er gitt av hjertet for å ære, øker det vedkommendes verdighet. Er hyllesten gitt i frykt for represalier virker hyllesten som et patetisk skuespill – jfr. Nord-Korea.

Stillingen som øversteprest var sterkt forbundet med verdighet:
  Ingen tiltar seg denne verdigheten selv, men han blir kalt av Gud, slik som Aron.
  Hebr 5:4
Er det i det hele tatt mulig på noen områder å tilta seg selv en verdighet?
Jeg tror ikke det. Det nærmeste jeg kan gjøre når det gjelder min egen verdighet er å ivareta min personlige integritet. Verdigheten er i prinsippet en gave som andre gir meg. I relasjon til Gud er alle uverdige, men ved frelsen har han gitt meg verdighet. Eller som Jan Honningdal synger:
  Gud, Din nåde er større enn ord kan si
  Gud, Din nåde, den viser meg min verdi
  En ufattelig pris har jeg kostet Deg
  Gud, Din nåde er liv for meg
Dagens ’manna’:
  Den aller viktigste verdighet er gitt meg ved Guds nåde!
________________________________
* Jan Harald Kvam blir gravlagt i dag, og jeg vil være til stede og lyse fred over hans minne.

Ingen kommentarer: