mandag 30. januar 2012

Den rette tid

Egentlig hadde jeg tenkt å begynne på et nytt kapittel i dag, men da jeg i går leste det siste verset i det fjerde kapittelet måtte jeg bli der en dag ekstra. Det er jo så spennende:
    så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.
    Hebr 4:16b
Frimodigheten som hviler på det Jesus har gjort gjør at jeg kan gå inn for nådens trone for å finne barmhjertighet og nåde som gir hjelp i rette tid.

Jeg har skrevet om tid mange ganger i denne bloggen, og her, som så ofte i Guds ord, dreier det seg om kairos som er den kvalitative tiden i motsetning til chronos som er den målbare tiden. Det er ett ord som oversettes med den rette tid. På gresk skrives det ’eukairos’ – forstavelsen ’eu’ er den samme som brukes som forstavelse på ordet ’vel’signe. Med andre ord slår nåden og barmhjertigheten til i den ’gode kvalitetstiden’.

Jeg tolker dette slik at det jeg finner ved nådens trone ikke nødvendigvis oppleves i det øyeblikket jeg står foran tronen, men at det slår inn over mitt liv akkurat når jeg trenger det som mest. Det er så genialt at det må være Guds design. Jeg kan hvile i denne sannheten enten det dreier seg om frelse, helbredelse, utrustning, helliggjørelse eller en hvilken som helst gjerning Guds gjerning:
    Det vil skje i den rette tid

Ingen kommentarer: