søndag 29. januar 2012

Frimodighetens grunnvoll

For knappe 5 måneder siden hadde jeg et kort bibelstudium over Hebr 4:14-15. Versene gir nemlig fire gode argumenter for hvorfor jeg skal holde fast i bekjennelsen: Men det er ikke bare bekjennelsen som finner støtte i disse fire sannhetene; de utgjør også en grunnvoll for min frimodighet:
    La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone…
    Hebr 4:16
Dagens ’manna’:
    Jesus er min frimodighet

Ingen kommentarer: