lørdag 28. januar 2012

Årsoppgjør

I går mottok jeg et brev fra revisor som minnet meg om deadline for årsoppgjøret. Vi har noen uker til ferdigstillelse. Nå er det ikke revisor vi ”står til regnskap” for, men bevilgende myndighet. Revisors oppgave er å kontrollere at alt er ført i samsvar med gjeldende regler.
    Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for.
    Hebr 4:13
Ved første øyekast kan dette virke som en trussel, men dersom jeg har vært en god forvalter av den bevilgningen som den øverste myndighet har betrodd meg, har jeg ingenting og frykte. Ordet er min revisor, og når jeg leser ”livsberetningen” derfra, ser jeg at Sønnen har sørget for at regnskapet er i balanse. Det er blant annet det Hebreerbrevet gjør et godt forsøk på å formidle.

Dagens ’manna’:
    Jesus har ført livsregnskapet mitt i balanse

Ingen kommentarer: