onsdag 22. februar 2012

Gjentakelsens makt


”Det kan ikke gjentas for ofte”

...blir det hevdet når noe er viktig.
Da vi sist helg hadde kurs i forkynnelse var det flere som understreket hvor viktig det er å gjenta de sannheter som vi vil ha fram. Det finnes gjentakelser i brevlitteraturen også, men de hyppige gjentakelsene av viktige poeng som forekommer i hebreerbrevet har fått enkelte teologer til å kalle det for en ’tale’ mer enn et brev*.

Jesu prestedømme som noe bedre, annerledes og evig er en slik sannhet som blir gjentatt mange ganger. At Herren i tillegg har sverget ham dette ved ed er et annet eksempel på ’forkynnende repetisjon’:
  Dette har ikke skjedd uten ed. De andre ble prester uten ed, men denne ble innsatt med ed av Gud, som sier:
  Herren har sverget og angrer det ikke:
  Du skal til evig tid være prest.
  Derfor er den også så mye bedre, den pakten Jesus går god for.

  Hebr 7:20-22
Dagens ’manna’:
  Hva Jesus betyr for meg, kan ikke gjentas for ofte
________________________________
* Se f. eks. Hvalvik: ”Den store fortellingen” s 278
Andre refleksjoner om gjentakelse:
* Repetisjon
* Sitter det i ryggmargen?

Ingen kommentarer: