torsdag 23. februar 2012

Because He lives

Det er originalteksten til ”Min Jesus lever!”, Bill and Gloria Gaither’s sang som er en av dem som kommer til å følge oss fra det 20. århundre langt inn i det nye millennium. Det ligger mange versjoner på youtube, men her er en:Den norske teksten er bra, men vi mister den fantastiske proklamasjonen: ”Fordi han lever kan jeg møte morgendagen!”. Fordi han lever:
    …kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem.
    Hebr 7:25
Lina Sandel beskrev det slik: «Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg» Også denne delen av sangskatten vår forsøker å gi uttrykk for det samme. I følge Paulus er vi som tror allerede satt sammen med Jesus ved Guds side. En flott tanke når jeg har noen jeg ber spesielt for. Foran tronen er det presten og jeg, side ved side, og vi ber for det samme. Dagens ’manna’
    Because He lives! – Det holder det!
______________________
Refleksjoner over samme vers:
* En 'annerledes' prest
* Advokatbroren

Ingen kommentarer: