fredag 24. februar 2012

Hovedsaken

Som nevnt for et par dager siden, er det mange som oppfatter Hebreerbrevet som en tale. Kanskje forfatteren også gjorde det?
  Hovedsaken i det vi taler om her, er dette:
  Hebr 8:1
Taleteknisk er dette godt håndverk. Når jeg forkynner, er det viktig å ha en hovedsak – ett fokus. For å belyse hovedsaken kan det være legitimt å bringe inn andre element, men det må aldri være tvil om hva som er hovedfokus.

For dem som har fulgt med på Hebreertalen, bør det ikke være tvil, men det er likevel fornuftig å oppsummere: Forkynneren har hele tiden signalisert at med Sønnen kom det noe helt nytt. Han er prest for en ny pakt, men også prestedømmet hans er annerledes:
 • Fordi det er evig
 • Fordi han ofret seg selv og ikke trenger å bringe et nytt offer
 • Fordi hans prestetjeneste finner sted i en helligdom som er reist av Herren selv.
De helligdommene som mennesker lager seg, er bare avskygninger, selv om de er laget på himmelsk direktiv:
  Det ser vi av ordet Moses fikk fra Gud da han skulle reise telthelligdommen: Se til at du gjør alt etter det forbildet som ble vist deg på fjellet.
  Hebr 8:5
Befalingen som forkynneren siterer, er hentet fra 2 Mos 25:40. Det viser hvor begrenset vi er når det gjelder å gjenskape ’hellige steder’.

Dagens ’manna’:
  Den åndelige virkelighet er fullkommen
  – det er aldri beskrivelsene av den!

Ingen kommentarer: