torsdag 5. januar 2012

Perspektiv

Når emnet er bilder er det også et spørsmål om perspektiv. Jeg tror at en av hensiktene med Hebreerbrevet er å sette tingene i perspektiv, og en av de tingene som virkelig settes i perspektiv er englenes stilling og rolle i forhold til Sønnen.

Det er usikkert hva som kan leses inn i denne klargjøringen. Var det en usunn engledyrkelse blant de troende? Hebreerbrevet slår fast at Herren har gjort englene til vinder og tjenerne til flammende ild, og at:
    Alle Guds engler skal tilbe ham.
    Hebr 1:6
Englene er våre medtjenere* og sammen med dem skal vi tilbe Sønnen. Det er litt av et perspektiv!
    Dagens ’manna’:
    Jesus er verd all min tilbedelse
___________________________
Se også Åp 19:10 ”Jeg kastet meg ned for engelens føtter og ville tilbe ham. Men han sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener som du og dine søsken, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!» Jesu vitnesbyrd er Ånden i profetordet.”

Ingen kommentarer: