lørdag 14. januar 2012

’Like barn leker best’

Jeg har et ambivalent forhold til ordtaket – ikke minst fordi jeg tror at det ofte stemmer. Men behøver det å være ensbetydende med at et ’ulikt barn’ støtes ut?

Jeg tror ikke det – dessuten har globaliseringen vist at vi mennesker er likere enn vi trodde ☺ ja, mange av de ’fryktinngytende fremmede’ er til og med likanes folk.

Dersom ordtaket er sant, hvorfor er det slik at like barn leker best?

Her er noen nøkkelord:
 • Identifisering
 • Gjenkjennelse
 • Speiling
 • Kulturell kontekst
 • Språk
Hvert ord kunne blitt flere blogginnlegg, men jeg tar med meg disse ordene når jeg leser dagens vers:
  Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet
  Hebr 2:14-15
At Gud gjennom Jesus identifiserer seg fullstendig med menneskene er et sentralt tema i dette brevet. Dersom denne identifiseringen er gjensidig, får jeg del både i hans død og oppstandelse. Et slikt håp gjør definitivt noe med dødsfrykten!
  Dagens ’manna’:
  Gud identifiserer seg med meg, derfor ’leker’ vi godt sammen.

Ingen kommentarer: