søndag 15. januar 2012

Dåp er nødvendig for frelse!

Det skal jeg tale om på Frelsesarmeen i dag. De som vet at Frelsesarmeen ikke praktiserer dåpsritualet stusser sikkert litt over disse innledningsordene, men jeg er ikke på kollisjonskurs verken med Bibelen eller læren i menigheten min.

I kirkeåret er dette dåpssøndagen hvor tekstene om Jesu dåp* står i fokus. Dersom dåp er nødvendig for frelse, kan det virke absurd at Jesus måtte døpes. Døperen Johannes mente det, og mange har tenkt det samme siden. Men kanskje det finnes en nøkkel til forståelse i Hebreerbrevet?

Dersom du har fulgt bloggen min de siste par ukene, har du sett hvordan Jesus en kort tid ble stilt lavere enn engler, og at han fullt ut måtte bli som ’barna av kjøtt og blod’. Denne fullstendige identifisering med menneskene bekreftes ytterligere gjennom dåpen. Dåp signaliserer overgang. Jesus er klar for å fullføre oppdraget: Å frelse verden. Hans dåp var porten til veien mot Golgata.

Også for Jesus var dåpen nødvendig – ikke for hans egen frelse, men for hele verdens. Jeg tror at han så det som en forsmak på død og oppstandelse. Hans kommentar til Johannes: «Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet»** er en bekreftelse på det.

For at jeg skal bli rettferdig for Gud, må jeg også dø med Kristus og oppstå med ham. Det er dette som er ’dåp’ og den dåpen er nødvendig for frelse. Ritualene kan symbolisere dette på en god måte, men dersom det ikke skjer på det indre plan, blir de ytre handlinger kun religiøse seremonier. Religiøsitet bekymret Jesus. Det indre preger det ytre og ikke motsatt. Derfor har Frelsesarmeen valgt bort de ytre ritualene uten dermed å si at det er galt å benytte seg av dem.

For å kunne leve et sakramentalt liv er det nødvendig å være ’døpt’. Hvordan det skjer er et mysterium, og i forkynnelsen senere i dag kommer jeg til å vitne om den sterke ’opplevelsen’ jeg hadde da jeg så hva det innebar å være død med Kristus og oppreist med ham allerede i dette livet***.
    Dagens ’manna’:
    Jeg er død og oppreist med Kristus
___________________________
* Mark 1:3-11
** Matt 3:15
*** Se: Det normale kristenliv

Se også: Jesu dåp

Ingen kommentarer: