mandag 16. januar 2012

Styrelederen

Selv om jeg i går hentet støtte til å belyse hvorfor Jesus ble døpt nettopp på grunn av den fullstendige identifisering med ’barna av kjøtt og blod’, forlot jeg Herbreerbrev-studiet for en dag. Nå er jeg tilbake igjen:

Det er interessant at Jesus i de synoptiske* evangeliene går rett fra dåp til fristelse. Ikke så rart ettersom dåpen var signalet om at oppdraget ville bli fullført. Det å fullføre et Gudgitt oppdrag fører nesten automatisk med seg prøvelser. Ved å si ’ja’ til et oppdrag gjør jeg meg tilgjengelig for Gud, og med det utfordrer jeg den onde. Hans strategi var, og er, at menneskene skal gjøre seg utilgjengelige for Gud**.

Dersom Gud fullt ut skulle identifisere seg meg sine barn måtte han også gjennom en slik prøvelse:
  Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet.
  Hebr 2:18
Jesus ble utfordret til:
  - å bryte sin egen beslutning om å faste
  - å teste Guds løfter
  - å takke 'ja' til makt og rikdom ved å velge ny 'herre'
Oppsummert utfordrer Satan beslutningen om hvem som skal være ”sjef i sjelens hus”.
  Dagens ’manna’:
  Gud har gitt meg ansvar som sjef i min sjels hus, og det er mitt daglige valg å ha Jesus som styreleder
_____________________________________________
* De synoptiske evangeliene er fellesbetegnelsen på Matteus, Markus og Lukas. Ordet synoptisk kommer fra gresk og betyr ”se på samme måte”.
** Se: "Hvor er du?"

Ingen kommentarer: