lørdag 3. desember 2011

Jeg er gravid!

For to dager siden var jeg med Magna til Torp. Der var vi drøyt 20 mennesker som delte fellesskap med hverandre og med Vårherre. Magna snakket om FAs internasjonale engasjement og jeg delte noen tanker rundt ”graviditet”.

Fysisk sett har jeg naturlig nok ikke personlig erfaring med å være gravid. Men for ca 25 år siden hørte jeg Aril Edvardsen på et offiserskurs på Jeløy. Han åpnet forelesningen med: ”Jeg er gravid” tok en kunstpause og lot fingrene rulle over magen og fortsatte: Jeg er gravid med en visjon!
Så delte han visjonen om å nå muslimene med evangeliet om Jesus. Han fikk oppleve å se noe av visjonen bli virkelighet, men jeg tror at han bare fikk se begynnelsen.

Disiplene var engstelige fordi de ante at de sto foran noe skremmende. Hva skulle skje med Jesus?
    Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. sa Jesus, Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.
    Joh 16:21-24
Det er en livslov at det både er engstelse, forventning og smerte knyttet til en graviditet i den fysiske så vel som den åndelige verden.

Mye truer rundt oss i verden i dag, kanskje det er skaperverkets ”fødselsrier” i en lengsel etter at Gud skal komme med sitt rike*. Det er på Gud og hans rike vi må ha blikket festet. Det kan virke skremmende, men når det nye fødes fram blir gleden fullkommen. Det er sant enten det er glede over en muslim som finner Jesus, eller en seier i eget liv. Jeg er gravid!

* Rom 8:22

Ingen kommentarer: