fredag 2. desember 2011

Giver og mottaker

Vi er akkurat ferdig med vårens kursliste. Den er lang og det er en stor bredde av tilbud. I månedsskiftet januar/februar går det et kurs som vi har kalt ”Etikk i møtet mellom giver og mottaker”.

Kurset er et samarbeid mellom Medarbeiderskolen og Teologisk fakultet. Jeg var med å utvilkle studietilbudet for et par år siden utelukkende fordi jeg opplever at det er mange ”problemstillinger” knyttet til forholdet mellom giver og mottaker. Hva er motivasjonen?
Det snakkes ofte om en skjevt bytteforhold, men er det noe i veien med bytteforholdet når giver får en god følelse, mens mottakeren får det han trenger? Da er det mer et spørsmål om skjevt maktforhold. Det er ofte den som har noe å gi som legger premissene og som definerer mottakerens behov utfra giverens virkelighet.
At det kan være store sprik i definisjonen av hva som er behovet, er ofte enda tydeligere i et globalt perspektiv med store kulturforskjeller mellom giver og mottaker.

…og at det er vanskelig å administrere viser de siste dagenes medieoppslag om fattighuset

Uansett er det en problemstilling jeg må lære å leve med, for det påhviler meg et ansvar som menneske, kristen og soldat i Frelsesarmeen å engasjere meg i utfordringen med fattigdom:
    Det vil alltid være fattige i landet, og derfor påbyr jeg deg: Lukk villig opp hånden for din bror, for de nødlidende og fattige i landet ditt!
    5 Mos 15:7-11

Ingen kommentarer: