tirsdag 6. desember 2011

Er det mulig?

… men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. 1

Det er Paulus som kommer med denne tilsynelatende selvmotsigelsen, men jeg tror at jeg forstår hva han mener. I tillegg gir han meg et konkret bibelsk belegg som bekrefter oppdagelsen jeg gjorde da vi bodde i Europas fattigste land: Kun den er fattig som ikke har noe å gi bort.

Glede og dyp fattigdom er en gripende kombinasjon. Jeg har sett mye av det. Det viktigste er kanskje at kun den som har opplevd dyp fattigdom kan forstå en annen i samme situasjon, og han vet hva som skal til.

Arnulf Øverlands utsagn kunne vært skrevet for et slikt møtepunkt: Der er en lykke i livet som ikke kan vendes til lede: Det at du gleder en annen, det er den eneste glede.

Paulus var opptatt av dette. I apostlenes gjerninger skriver Lukas at Paulus siterer et Jesus-utsagn som ingen andre av NTs forfattere har tatt med: «Husk de ordene Herren Jesus selv sa: ‘Det er saligere å gi enn å få.’»2
Det er mulig, og jeg ønsker også å være en som alltid har noe å gi!

1 2 Kor 8:1-6
2 Apg 20:35

Ingen kommentarer: