onsdag 7. desember 2011

Å sitte i fjellet


De gangene jeg prioriterer å ta en liten fjelltur, gir det en fantastisk energi. Å ha kommet opp på en topp og få sitte og nyte skaperverket løfter tanken – ja, det kan til og med dukke opp friske nye tanker. Det behøver ikke å være Mount Everest; det kan like gjerne være en liten høyde i nærheten av der jeg bor.

Fjellet har en sentral plass i Bibelens beretninger. Moses fikk møte Herren på fjellet og fikk overlevert loven. Salmisten løftet sine øyne mot fjellene og ble minnet om at hjelpen kommer fra Herren. Elija var i en dyp depresjon og Herren satte ham stevnemøte på et fjell. Noen utvalgte disipler fikk se Jesus forklaret – på fjellet. Det ble ”fullbrakt” på Golgatahøyden, og løftet om kraft fra Den hellige ånd ble gitt før Jesu himmelfart fra Oljeberget. En av Jesu mest kjente taler er knyttet til et fjell:
    Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham.
    Matt 5:1-10
Det er noen rammer som gjør det lettere å tenke på Gud. Jeg vil være den første til advare mot å gi rammene større vekt enn innholdet, men en ramme kan framheve et innhold. For meg og mange andre utgjør fjellet en slik ramme.

Ingen kommentarer: