torsdag 8. desember 2011

Lær meg!

Dagens tekst er fra Salme 25 og inneholder blant annet disse versene:
  Herre, la meg kjenne dine veier.
  Lær meg dine stier!
  La meg få vandre i din sannhet,
  lær meg, for du er Gud, min frelser!
  Til deg setter jeg alltid mitt håp.

  Sal 25:3-7
Versene har vært til inspirasjon for andre ”salmister”, og jeg er spesielt glad i ”Lær meg å kjenne dine veie” – her i Sissel Kyrkjebøs tolkning:


Sissel presenterer sangen for et engelsk publikum og kaller det en norsk salme. Det er en sannhet med visse modifikasjoner. Salmen er skrevet av den danske presten og salmedikteren Jacob Paulli i 1902, men melodien hun bruker er en folketone fra Åseral.

Jeg har også forsøkt meg med en engelsk oversettelse som jeg har brukt i diverse settinger med engelske tilhørere. Du finner oversettelsen HER

Ingen kommentarer: