mandag 14. november 2011

Vis og forstandig

Jeg må innrømme at jeg hadde satt pris på å bli beskrevet på en slik måte. Men hvordan blir dette i forhold til følgende utsagn av Jesus:
    «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små.»
    Matt 11:25-30
Hvordan kan jeg forstå dette når jeg vet at visdom er en egenskap som er høyt skattet i Guds ord?

Salomo prises både av Gud og mennesker for sin visdom. Jakob oppfordrer alle som mangler visdom til å be om det. I lista over nådegaver plasserer Paulus visdoms tale først.

Jeg tror svaret er enkelt. Det er veldig lett for meg å falle i fristelsen å ”stole på min forstand”. Forstand og visdom som ikke er knyttet sammen med en erkjennelse av at det er veldig mye jeg ikke forstår og ikke har lys over, kommer i konflikt med åpenheten som kreves for å oppdage åndelige sannheter. Dersom visdom og forstand løsrives fra en oppriktig søken etter det eksistensielle, kan det da i det hele tatt kalles visdom eller forstand?

Ingen kommentarer: