onsdag 16. november 2011

Det viktige navnet

Navn er viktig.

Et av de første oppdragene Gud ga mennesket, var å gi navn til alle dyrene på jorden*. I boka ”The Namer”, tar Matt Rawlins opp sammenhengen mellom navn og identitet.
Mennesket er skapt i Guds bilde og lengter etter ham – jeg tror det er en av grunnene til at vi mennesker er opptatte av hans navn.

Det som har med hans identitet å gjøre, berører også min identitet. Av samme grunn tror jeg at det var viktig for Gud å åpenbare sitt navn som et verb. I ”Troens grammatikk” skrev jeg om hvordan Jesus åpenbarte resten av Guds navn: ’jeg er …’, og i dag leser jeg:
    Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.
    Joh 17:20-26
Hvordan kunne Jesus si ’jeg skal fortsette å gjøre det kjent’ når han visste at han skulle dø innen kort tid?

Jeg tror at han visste at disiplene ville forstå at dette var en viktig del av deres misjon. Som Jesus med sitt liv åpenbarte Guds navn (les ’Guds identitet’), skal Jesu legeme i dag (les ’du og jeg’) åpenbare 'det viktige navnet' for en verden som lengter etter identitet.

* 1 Mos 2:19-20

Ingen kommentarer: