torsdag 20. oktober 2011

Ord eller bud?

De fleste er klar over at det er noe som kalles ”De ti bud”. I veldig mange vestlige land finner vi tankene igjen i lovene som gjelder i dag. Når de har fått en slik innflytelse, er det fordi de var ”bud” eller fordi de var ”ord” fra Gud?

Det føres teologiske diskusjoner og noen hevder vi heller burde kalt dem ”Guds ti ord”. Da ordene ble talt i det som er dagens tekst, ble de beskrevet som ”ord” og ikke som bud. Det var først senere at de ble kalt ”bud” – og det er sikkert ikke noe galt i det ettersom Jesus også refererte til ”budene”*

For meg er det viktig at det var Herren som talte, og da har det autoritet samme hva vi kaller det. I går fikk vi en ny bibeloversettelse. Jeg ser på det som Guds ord. Det har autoritet uansett hva vi velger å kalle oversettelsen.

* F. eks. i Mark 10:19

Ingen kommentarer: