onsdag 19. oktober 2011

Respekt

Jeg er midt i ei uke med ”Nordisk lederutviklingsinstitutt”. I den nye sesjonen er det en flott gjeng på 17 delegater fra Romania, Russland, Estland, Latvia, Sverige, Danmark, Norge – og blant disse finnes det også en brite, en moldover, en færøying og en med nederlandsk statsborgerskap. Flott fellesskap - med dem og Vårherre.

Vi har også hatt besøk av bl. a Robert Street som underviste om ”Tjenende lederskap”. Han fokuserte på at en viktig side av å vise tjenersinn er å vise respekt.

Han fortalte om sin tid på offisersskolen i England der han hver uke spurte kadettene: Har dere blitt respektert av stab og andre kadetter i uka som har gått? og han fortsatte med Har du vist alle respekt i uka som har gått?”.

En ting er å vite hva som er rett, en annen ting er det når det blir en del av min holdning. Det er bibelsk det:
    Vis alle ære, elsk søskenfellesskapet, frykt Gud, gi keiseren ære!
    1 Pet 2:11-17
Jeg ærer mennesker ved å vise dem respekt, og ved å ære Guds ypperste skapning viser jeg også Ham ære og respekt. Ber om at det virker i dag også!

Ingen kommentarer: