onsdag 5. oktober 2011

Fra ”medlidenhet” til ”inderlig medfølelse”

Medlidenhet er et ord med litt tvilsom ”valør”. I dag snakkes det mer om empati og det er kanskje derfor at den nye oversettelsen velger å bruke ”inderlig medfølelse” i stedet. Nå kan vi lese:
    Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne
    Luk 7:11-17
Hva var det som gjorde slik inntrykk på Jesus?
Sorg er ille, men jeg tror kvinnen hadde en ekstra byrde – hun var bekymret. Som enke var sønnen hennes ”enkepensjon”. Hun hadde ikke bare mistet noe hun levde for, hun hadde også mistet det hun skulle ”leve av”.
Jesus har medfølelse med dem som er bekymret. Det kan jo være godt å tenke på når bekymringene presser på. For det hender jo at de dukker opp…

Ingen kommentarer: