tirsdag 4. oktober 2011

Hva gjør huset mitt verd fred?

Jeg kjenner ofte på atmosfæren når jeg kommer inn i et hus eller et hjem. Når jeg tenker meg om, gjør jeg det faktisk også i områder, byer, ja, noen ganger i hele nasjoner.

Når jeg merker uro kan jeg undre meg hva det er som forårsaker uroen. Jeg tror det er mulig for nasjoner, byer, områder, hus og mennesker å oppleve fred, men hva er det som gjør at de ikke blir verd fred?
    Når dere kommer inn i huset, skal dere hilse det med fred. Og er huset det verd, skal freden deres komme over det, men dersom huset ikke er det verd, skal freden vende tilbake til dere selv.
    Matt 10:5-15
Det var dette verset som fikk meg til å undres – men ikke lenge!
Svaret ligger i parallellteksten i Lukas 10:6 hvor det står: Om han som bor der, vil ta imot fred, skal freden dere kommer med, hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv.

Så enkelt er det å bli verd freden. Det handler om å ta imot det som tilbys. Sånn er det med hele evangeliet. Det som gjør meg verdig er viljen til å ta imot. Det gjelder frelsen, helliggjørelsen, tjenesten, det evige livet og selve fellesskapet med ham som er min Skaper og Frelser. Det er meg det står på – ikke ham!

Ingen kommentarer: