mandag 3. oktober 2011

Lærestedet

Dette burde kanskje være et innlegg om Jeløya, men jeg lar det ligge i dag. Den eneste koblingen er at det handler om et lærested, men "metoden" er ikke vanlig hos oss ;-)

Tankene mine kretser i dag rundt det å sitte ved en Mesters føtter for å lære. Det er legitimt når det er eleven som gjør valget – mens Jakob advarer mot å henvise noen til denne plassen1,.

Paulus vitnet om at han har fått opplæring ved Gamaliels føtter2, og jeg tenker at han var heldig. Om jeg kunne fått velge å sitte ved føttene til en av de skriftlærde fariseerne ville jeg valgt Gamaliel. Han representerte raushet i stedet for dømmesyke. Litt underlig at en av elevene hans skulle blir en kristendomsforfølger. Gamaliel ville sagt: ”Vent og se om det er fra Gud!” Men Saulus måtte gjøre erfaringen av å stampe mot brodden på egen hånd.

I dagens tekst3, velger Maria også plassen ved Mesterens føtter. Når de lærde underviste, var det vanlig at de satt. De stod mens de leste fra Skriften, og når de satte seg etterpå, ventet folk at de skulle undervise fra det de hadde lest. Det var derfor alle stirret spent på Jesus da han satte seg etter at han hadde han hadde lest sin ”programerklæring” for sitt kall4. Der skulle jeg også gjerne ha vært, men i stedet finner jeg meg en slik plass i et stille hjørne denne dagen også, for jeg sitter allerede med ham i himmelen. 5

Jeg har mye å lære!

1 Jak 2:3
2 Apg 22:3
3 Luk 10:38-42
4 Luk 4:20
5 Ef 2:6

Ingen kommentarer: