torsdag 1. september 2011

Vern av skaperverket

I dag er det bønnedag for vern av skaperverket. Med sultkatastrofe på Afrikas horn og flom i USA er det lett å forstå at dette er et viktig bønneemne. Det er vi mennesker som er satt til å forvalte skaperverket, så en bønn om vern er en bønn om at mennesker må se sitt ansvar.

Salmen, som er dagens tekst forteller om skapelsen. Avsnittet begynner slik: Denne sannheten har vært utfordret helt siden tidenes morgen: ”Har Gud virkelig sagt?” Når Herrens ord blir utfordret gjelder det også gyldigheten av at mennesket har fått forvalteransvar for ressursene. Da er det lett å skyve ansvaret fra seg.

Forfallet begynte med å utfordre påstanden om at Herrens ord er sannhet. Og forfallet fortsetter og går stadig lenger så lenge påstanden utfordres. Det gjelder alt som har med liv å gjøre. Jeg kan ikke løpe fra ansvaret.

Ingen kommentarer: