lørdag 24. september 2011

Navnet skjemmer ingen

Jeg er ikke overbevist om at det er sant for tilnavn. Spørsmålet er om et tilnavn er fortjent eller ikke. Det er ikke moro å høre på syting og klaging, og det er en del av det hos Jeremia – både i boka som bærer hans navn og i de påfølgende Klagesangene. Derfor blir han gjerne kalt ”Den klagende* profet”.
Men dersom det får noen til å la være å lese ham, er det leit, for han har også en ”håpefull” side – ja, han formidler tidvis mye håp gjennom sine profetier:
  Da skal pikene danse av glede
  og gamle menn glede seg med de unge.
  Jeg vender deres sorg til fryd,
  og trøster og gleder dem som sørget.
  Jeg lar prestene få rikelig med fete retter
  og metter mitt folk med gode gaver,
  lyder ordet fra Herren

  Jer 31:10-14
Jeremia var altså en sammensatt person – slik de fleste av oss er. Da er det viktig å minne om at det er ikke klagen og sorgen som er gledens motsetning, men synden.

* eller ”sørgende”.

Ingen kommentarer: