fredag 23. september 2011

Variasjon

Det er høst, og høsten har sin sjarm. Selv om våren er en favoritt, er jeg glad for variasjonen som årstidene bringer med seg. Jeg liker de forskjellige stemningene, og på mange måter tror jeg at de gjenspeiler Vårherre – og – fordi vi er skapt i hans bilde, bærer også vi disse stemningene med oss. Kanskje det er derfor de aller fleste liker variasjon?

Jeg tror Vårherre liker variasjon i tilbedelse. Han troner på lovsangen, fryder seg over bekjennelsen som kommer til uttrykk i de evangeliske sangene og velsigner forsamlingen i en sakral hymne.

Det er i grunnen pussig at vi som er skapt i mangfoldets Skapers bilde i det hele tatt våger å diskutere gyldigheten til en form framfor en annen. Allerede på de første kristnes tid fantes det et musikalsk mangfold i tilbedelsen:
    …syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren.
    Ef 5:8-20
… og alt dette under overskriften ”Prøv hva som er til glede for Herren!” Han liker i hvert fall variasjon – i 2011 som for mer enn 30 år siden, eller for 3000 år siden for den del!

Ingen kommentarer: