torsdag 22. september 2011

Glede

Jeg har et sterkt ønske om å være en ”glad gutt”, og jeg tror ikke det gjør meg spesiell. Jeg tror de fleste ønsker å være glade. Vi har det bedre da. Helsa blir bedre, og vi blir positive faktorer i miljøene hvor vi ferdes.

Derfor har jeg ikke noe problem med oppfordringen:
    ”Tjen Herren med glede,
    kom fram for ham med fryd!”

    Salme 100:1-5
Når jeg ikke alltid lykkes med det, tror jeg det har sammenheng med at det ofte kan være vanskelig å se det jeg holder på med som en tjeneste for Herren. Når jeg klarer det, er det heller ikke noe problem å finne gleden selv i det trivielle. Men det krever disiplin å ha et slikt fokus til enhver tid.

Så, Herre, om du kan hjelpe meg å holde et slik fokus blir jeg glad!

Ingen kommentarer: