onsdag 14. september 2011

Grunnkreftene

Selv om det var et eget fag på sosialhøgskolen kan jeg ikke påberope meg å ha mye kunnskap om psykologi. Et lite innblikk i psykoanalysen og Freud ble det likevel plass til. Det var interessant å se hvor ofte Freuds ”oppdagelser” har bibelske paralleller.

Jeg har tidligere skrevet om hans ”tredeling” av mennesket i "superego, ego og id" , som vi finner igjen i ”ånd, sjel og legeme”, og det samme har jeg gjort over dagens tema: eros og thanatos – kjærlighetskraften og dødskraften. Det er likevel en vesentlig forskjell. Den kjærligheten Johannes skriver om er ikke eros, men agape. Det er den kjærligheten som følger det nye livet i Kristus og som er den største av de tre som blir stående.

Ingen kommentarer: