torsdag 15. september 2011

Barmhjertighetens triumf

Jeg er vokst opp med ordet barmhjertighet. Det hører med til samlesekken for ”gode ord” – d.v.s. ord som det utelukkende knytter seg varme følelser til. Betydningen av ordet fikk jeg forståelsen av ved å høre ”om att og om att” historien om den barmhjertige samaritan. De "varme" følelsene dukket opp igjen i sommer da hele nasjonen ønsket at kjærligheten skulle seire over hatet.

Jakob, som ofte oppfattes som en ”kravstor” forfatter, konkluderer:
    ”… men barmhjertigheten triumferer over dommen.”
    Jak 2:8-13
En herlig tanke å ta med seg inn i en ny dag. Riktignok ligger det en forutsetning: For at barmhjertigheten skal seire over dommen, må jeg selv vise barmhjertighet. Dette er også kjernen i Jesu forkynnelse.

Ingen kommentarer: