onsdag 10. august 2011

”Mottatt”

Det var en viktig tilbakemelding å få og gi da jeg for 25 år siden jobba på alarmsentralen til Securitas. En slik melding betød at meldingen var forstått, notert og at de nødvendige handlinger ville bli iverksatt. Dersom ikke dette fungerte, ville virksomheten miste troverdighet og etter hvert sannsynligvis forsvinne fra markedet.

Slik er det også på ”troens marked”. I gårsdagens ”Vårt Land” står det en artikkel om Idris Tawfiq som var katolsk prest men konverterte fordi han ser islam som ”troens vokter i Europa”.

Jeg mener han tar feil, men ser at kristendommen på mange områder er blitt utydelig. Den blir utydelig når evangeliet vannes ut. Paulus var bekymret for dette:
    Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot.
    Rom 16:17-20
Jeg vet hva jeg har ”mottatt”. Det er ”forstått”, ”notert” og nødvendige handlinger er ”iverksatt”. Når det er spørsmål om hva som er rett, utfører jeg ”korstesten”. Dersom ordet om korset blir stumt, har kristendommen mistet sin troverdighet. Da er troens marked åpent for hva som helst.

Ingen kommentarer: