søndag 24. juli 2011

Løsningsorientert optimisme

Jeg blir alltid glad når jeg møter løsningsorienterte mennesker, og forsøker å være det selv også. Optimistene ser mulighetene – pessimistene ser hindringene. Etter det som har skjedd de siste dagene trenger vi optimister.

Med en kropp preget av leddgikt står Jahn Teigen fortsatt på scenen og synger: Jeg tenker opp når jeg er nede for jeg er en Optimist
- derfor bruker jeg ham som illustrasjon i dag.

Dagens tekst* berører minst to hindringer for utbredelse av evangeliet. Den første handler om "fysiske begrensninger". Ved Genesaretsjøen var det en stor folkemengde som trengte seg sammen. Det var en fysisk umulighet å forkynne til dem på stranda. Den løsningsorienterte Jesus fant en båt, rodde litt fra land og hadde en perfekt ”talerstol”.

Den andre hindringen er ”negative erfaringer”**. Peter som har fisket hele natten uten å få fangst, nøler når Jesus ber ham dra ut på nytt. Likevel drar han ut på ’Jesu ord’ - og får oppleve et under.

Disse to hindringene er blant de mest vanlige unnskyldninger vi bruker for å la være å dele det glade budskap. Vi ser fysiske hindringer og har samlet oss negativ erfaring. Jesus etterlyser løsningsorientert optimisme og sier: ”Sett garna til fangst!”

* Lukas 5:1-11
** Negative erfaringer kan stå som overskrift over de siste dagene. For noen ekstremt brutale, men hele nasjonen er berørt. Gud, hjelp oss slik at det ikke hindrer oss i å bygge det samfunnet du vil at vi skal ha!

Ingen kommentarer: