onsdag 27. juli 2011

Kjennetegnet

Da jeg jobbet i Securitas fikk jeg med noen oblater som jeg klistret i vinduet i inngangsdøra og på balkongdøra. Merket signaliserte: ”Her blir verdiene passet på!”, men hvem som helst kan i grunnen sette opp et slikt merke. Blir det misbrukt, mister merket sin verdi.

- En politiuniform har i Norge vært et kjennetegn på noe av det samme, men hvem som helst kan klare å få tak i en politiuniform... når den blir misbrukt så brutalt som sist fredag, skjer det noe med troverdigheten til ”tegnet”.

”Det du ikke kan gjøre i uniform skal du heller ikke gjøre!” var et råd jeg fikk som ung soldat i Frelsesarmeen, men det rådet var i første omgang for å beskytte meg – ikke ”kjennetegnet”. Men blir et slikt kjennetegn misbrukt, skjer det noe med tilliten der også.

Derfor er det alltid sterke begrensninger knyttet til ”fysiske” og ”kopierbare” kjennetegn.

Da er det annerledes med åndelige kjennetegn. De kommer ikke i ”piratkopier” for den ekte kjærligheten finnes bare i én utgave:
    Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og den som elsker Gud, som har født oss, elsker også den som er født av ham. Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, er at vi elsker Gud og holder hans bud.
    1 Joh 5:1–4
Derfor er det så til de grader innlysende at det ikke finnes fnugg av kristne kjennetegn i den ideologi som utløste forrige fredags tragedie. Jesus så frukten som ”kjennetegn” og sa: ”Et tre kjennes på frukten. En plukker ikke fiken av tistler og høster ikke druer av tornekratt. Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd, et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd...”* Kanskje på sin plass å nevne det også… ?

* Luk 6:44-45

Ingen kommentarer: