torsdag 30. juni 2011

Likhet


Likhet blir framholdt som en sentral verdi i mange samfunn. Frankrike har «Liberté, égalité, fraternité» («Frihet, likhet, brorskap») som motto. Det er en modifisering av revolusjonens: «Frihet, likhet, brorskap eller døden!»

Likhet er også en verdi hos Gud i den forståelse at han ikke gjør forskjell på folk. Vi behandles likt fordi vi alle står likt i hans øyne.

Noen vil protestere med engang og si: ’Det er ikke sant – noen blir helbredet, andre blir det ikke!’
I et ’her og nå’-perspektiv er det på sett og vis sant og derfor blir det et mysterium som blir vanskelig for mange. I et evighetsperspektiv gjelder fortsatt likheten.

Hanna som etter mange års fortvilelse over barnløshet, opplever å bli bønnhørt og får sønnen Samuel har gitt oss en lovsang. I den står det blant annet:
    Han reiser de ringe opp av støvet,
    og løfter de fattige fra asken.
    Han lar dem sitte sammen med stormenn
    og gir dem en ærefull plass.

    1 Sam 2:1–8
«Liberté, égalité, fraternité» er også en beskrivelse av sentrale verdier i Guds rike!

Ingen kommentarer: