søndag 22. mai 2011

”Propp”?

”Jeg ønsker ikke å være ’kongen’ som er til hinder for at mennesker ser Gud!”

Jeg vet ikke om det var akkurat slik han sa det, men det var slik jeg oppfattet det. Referansen han brukte var Jesaja som ”så” Gud det året kong Ussia døde* – og den som talte var Clive Adams under installasjonen som leder for Frelsesarmeen i Norge for noen måneder siden. Det var en tale jeg kommer til å huske så lenge det er liv i mine "små grå".

Nå er det ikke slik at det nødvendigvis er ”noe galt” med en person som blir ”sittende på tronen”. Ingen vil si at det var ”noe galt” med Jesus. Likevel sa han:
    ” Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere.”
    Joh 16:5–15
Generelt står det for mange ”troner” ledige og venter på at noen skal si ”ja” til å ta et ansvar. Samtidig er det en utfordring at noen svært ”gode” mennesker kan bli sittende for lenge slik at ikke en annen får slippe til.
Jeg er så opptatt av at vi må slippe de kommende generasjoner til, og ber Gud om visdom og klarsyn til å se når jeg selv blir en ”propp” som hindrer det nye i å skje.

* Jes 6

Ingen kommentarer: